Наші Правила і Поняття
 
Хто прогресує у знаннях, але відстає в моралі, той більше йде назад, ніж вперед

Член «АВАУ» не розпалює протистояння, суперництва і конфліктів як всередині Асоціації, так і в Суспільстві в цілому. Асоціація Ведичних Астрологів України не є політичною або релігійною організацією. Вона підтримує принципи гуманізму і ненасильства, рівних можливостей і добрих відносин.
Член «АВАУ» повинен прагнути до створення мирних відносин в сім'ї та суспільстві, поваги до державних засад та чемному відношенню до всіх людей.

Загальні принципи

Принцип поваги

Член «АВАУ» проявляє повагу до віросповідання та моральних принципів інших членів Асоціації. Він також з повагою ставиться до всіх людей, не дивлячись на те, що їх уявлення про життя можуть відрізнятися від його власних.

Член «АВАУ» проявляє повагу до всіх Астрологів, ведичного знання, до Гуру-парампар (ланцюгам учнівської спадкоємності) і до всіх, хто присвятив своє життя вивченню Ведичної Астрології, передачі цих Знань та допомоги людям через Знання Ведичної Астрології.

Член «АВАУ» не повинен критикувати інших астрологів, їх професійні та особисті дії. Якщо Член «АВАУ» стає свідком, дізнається про ситуацію критики або негативного ставлення до астрологів, то має право звернутися до уповноваженого органу «АВАУ» для припинення такої поведінки.

Принцип співпраці

Члени «АВАУ» підтримують і розвивають принцип співпраці всередині Асоціації, а також Асоціації з представниками інших Астрологічних Шкіл, і тими, хто не є членами «АВАУ». Співпраця передбачає також підтримку гідного рівня культури спілкування, розсудливості, поваги і толерантності.

Принцип поширення знання

Члени «АВАУ» сприяють поширенню Ведичних Знань в цілому та знань Ведичної Астрології зокрема, з метою підвищення рівня свідомості як окремих людей, так і суспільства загалом. Вони підтримують культурні програми, навчальні класи, форуми, курси та фестивалі, мета яких пов'язана з поширенням науки Ведичної Астрології. Члени «АВАУ» не перешкоджають один одному у проведенні такого типу заходів і намагаються допомогти в міру своїх можливостей.

Наші Правила і Поняття

Принцип відповідальності

Член «АВАУ» несе відповідальність за свої дії і слова перед іншими членами Асоціації, її керівним органом і в цілому перед Суспільством. Дії та слова Члена Асоціації не повинні підривати репутацію Співтовариства, а повинні бути спрямовані на зміцнення позитивного сприйняття Асоціації громадськістю.

Член Асоціації несе відповідальність за інформацію, яка їм передається, знання і за інші дії, здійснювані їм від імені «АВАУ» і Ведичної Астрології в цілому. Він не повинен допускати викривлення інформації або обману.

Також член «АВАУ» несе відповідальність за рівень своєї компетентності і зобов'язується не виходити за її межі в разі, коли у нього немає на це повноважень від керівництва «АВАУ», або рівень його знань недостатній (наприклад, передавати знання, проводити консультації, передавати свої повноваження іншим особам і т.д., діючи нібито від імені всієї Асоціації Астрологів України).

Принцип взаємодопомоги

Член «АВАУ» при необхідності намагається надавати допомогу іншим Членам Асоціації в рамках своїх можливостей, з урахуванням часу, місця і обставин в тих напрямках, які пов'язані з основною діяльністю «АВАУ».

Принцип честності

При вступі в Асоціацію претендент на членство надає повну достовірну інформацію про себе, підтверджує, що його дані є правдивими і вірними. Він також зобов'язаний інформувати керівництво Асоціації в разі, якщо будь-які його дані або відомості про нього можуть завдати різної шкоди для «АВАУ».

Член «АВАУ» не повинен перебільшувати ефективність своїх професійних здібностей, робити заяви про перевагу своїх навичок і застосовуваних ним методів над навичками і методами інших Членів Асоціації.

Член Асоціації не повинен допускати можливість експлуатації відносин з тим, кого він консультує, в особистих інтересах (як то: прив'язувати людину до постійних консультацій, змушувати її робити те, що вона не хоче, схиляти до порушення державних законів, норм моралі і т.д.).

Член Асоціації чесно повідомляє тому, хто до нього звернувся, про неможливість надати допомогу, коли питання виходять за рамки його компетенції і рівня знань. У цьому випадку він повинен надати координати для зв'язку з більш компетентним у цих питаннях Членом «АВАУ» або координати відповідного підрозділу «АВАУ».

Принцип миру і дипломатії

Член «АВАУ» не розпалює протистояння, суперництва і конфліктів як всередині Асоціації, так і в Суспільстві в цілому. Асоціація Ведичних Астрологів України не є політичною або релігійною організацією. Вона підтримує принципи гуманізму і ненасильства, рівних можливостей і добрих відносин. Член «АВАУ» повинен прагнути до створення мирних відносин в сім'ї та суспільстві, поваги до державних засад та чемному відношенню до всіх людей.

Принцип професійності

Член «АВАУ» повинен прагнути постійно підвищувати свій професіоналізм, розширювати і поглиблювати знання в області Ведичної Астрології і, а також, в міру своєї компетентності і повноважень, сприяти підвищенню кваліфікаційного рівня інших членів «АВАУ».

Принцип особистого зростання

Член «АВАУ» постійно розвиває і покращує свої особистісні якості, займається духовною практикою в одній з авторитетних і давніх ведичних традицій. Духовна практика, в свою чергу, зміцнює і піднімає його свідомість, а також допомагає формувати найкращі якості характеру. Він не зупиняється в саморозвитку і не вважає, що може досягти в цій сфері вершин.

Член «АВАУ» в обов'язковому порядку відкидає принципи безбожжя і атеїзму. Він визнає верховенство Бога і Вищих Сил над собою та іншими, прагне до скромності і доброчесності.

Члени «АВАУ» прагнуть дотримуватися настанов Ведичних Писань і принципу служіння Богу, Гуру і Садху (духовним лідерам).

Член «АВАУ» дотримується принципів чистоти (фізична чистота, чистота спілкування, чистота їжі і очищення розуму від негативних якостей характеру).

Викладач або консультант, який перебуває в складі «АВАУ» та чиї повноваження підтверджені Асоціацією, має підтримувати дотримання чотирьох засад праведного життя і відкидати чотири основи гріховного життя:

  1. Правдивість: культурно із співчуттям до того, хто запитує, говорити правду, не брати участь в махінаціях чорного ринку, плітках, не брати участь в азартних іграх і не робити прогнозів пов'язаних з ними.
  2. Чистота: в побуті, в поведінці, в промові, в харчуванні; уникати сексуальної розбещеності, мати сексуальні стосунки лише з партнером по шлюбу.
  3. Аскетизм: уникати ліні, контролювати свою промову, вивчати писання, служити старшим людям, не вживати наркотики, одурманюючі речовини та інтоксикації.
  4. Ненасильство: не завдавати шкоди або страждань живим істотам, зокрема формам життя відмінним від людської; намагатися розвіювати жахи і сумніви, що виникають у питаючого, шляхом надання рекомендацій або настанов, які можуть допомогти подолати складні життєві періоди, витягти вірний урок з них і в спокійному стані розуму зустріти сприятливі періоди. Так само необхідно намагатися вести консультацію в спокійному і доброму настрої, не породжувати страхи і занепокоєння у того хто запитує. Враховувати рівень платоспроможності людини і не вимагати від неї більше її можливостей. Уникати вживати в їжу продукти вбивства тварин.

Член «АВАУ» повинен намагатися постійно підтримувати спілкування зі своїми Вчителями в Джйотиш, з людьми, що ведуть духовний образ життя, по можливості ходити в паломництво, відвідувати Храми, збільшувати свої знання і розуміння Ведичної Культури і прагнути до розвитку особистих піднесених і духовних якостей ….

Етика консультування і спілкування з запитуючими

Не можна консультувати, а також передавати Ведичні знання про Джйотиш людині невіруючій, налаштованій атеїстично, або тій, що гостро критикує будь-які релігійні засади та принципи.

Не можна консультувати, а також передавати Ведичні знання про Джйотиш людині, що задає питання без поваги, без потреби, заради цікавості, несерйозно, а також людині, яка свідомо дає неправдиву інформацію про себе, або що до свого запитання, що приховує свої мотиви, бажаючій використовувати знання астрології аби завдати шкоди іншим, та тим, хто обманює Астролога.

Не можна консультувати, а так само передавати Ведичні знання про Джйотиш людині, яка перебуває в сильно збудженому стані, в розлюченому стані, агресії, яка бажає нашкодити іншим, в стані апатії, під час горя та депресії. В цьому випадку Астролог повинен намагатися допомогти в міру своїх можливостей: заспокоїти людину, призначити консультацію на інший час і запросити прийти в більш спокійному стані розуму.

Не можна консультувати, а також передавати Ведичні знання про Джйотиш людині, яка перебуває в стані інтоксикацій (алкоголь, наркотики, сильнодіючі лікарські засоби і т.д.)

Не можна консультувати, а також передавати Ведичні знання про Джйотиш людині, яка задає питання з метою перевірити кваліфікацію астролога, викрити його як шарлатана, або що ставить метою свого звернення критику Знань Ведичної Астрології, Організації «АВАУ», чи самої особистості Астролога.

Не можна консультувати або навчати людину, яка не цінує і не розуміє працю і важливість знань Джйотиш.

Пожертвування за консультацію має бути помірне для запитуючого і достатнім для Астролога. Цей момент має обговорюватись перед консультацією.

Не можна консультувати і передавати Ведичні знання про Джйотиш тому, хто без належної поваги ставиться до Вед, науки Ведичної Астрології, астрологічних Писань і критикує їх.

Вимоги до процесу консультації

Консультація повинна бути проведена в сприятливий час згідно панчанзі та іншим правилам Джйотіш, а також повинна відповідати можливостям і рівню кваліфікації Астролога і запитуючого. Час консультації має бути взаємно узгоджено.

Консультація повинна проходити в сприятливому, спокійному і безлюдному місці, у якому нічого не може потурбувати розум.

Астролог повинен провести попередній збір даних про запитуючого (анкетування, попередня розмова) і тим самим сформувати ті питання, на які він хоче отримати відповіді.

Процес проведення консультації може бути як очний, так і заочний (листування, онлайн розмова, відеозв'язок, телефонний дзвінок і т.д.) з узгодження сторін.

Астролог не повинен залишати питаючого один на один з тими питаннями або тривогами, які могли у нього з'явитися після консультації. В кінці консультації Астрологові слід зазначити, що запитуючий може зв'язатися з ним і отримати роз'яснення з усіх питань на протязі, як мінімум, тижня після закінчення консультації.

Член «АВАУ», і особливо, консультуючий Астролог, дотримується принципу конфіденційності щодо отриманої від запитуючого інформації. Він не має права розголошувати події, біографію, будь-які особисті дані, отримані в процесі консультації. Для згадки в розмові з іншими Астрологами і не Астрологами даних питаючого, а так само власних прогнозів, які він дав запитуючому, Астролог повинен отримати дозвіл (в усній або в письмовій формі) від самого запитуючого.

Можливо згадка окремих фактів і прогнозів з консультацій тільки в процесі навчання Астрології, але при цьому Астролог зобов'язується не розголошувати Особистість, яка є джерелом цієї інформації. Використання гороскопу запитуючого можливо тільки з його дозволу, якщо цей гороскоп не був до цього розміщений на ресурсах загального користування (інтернет сайти, інтернет портали, журнали та інші інформаційні джерела загального користування).

Так само Астролог не повинен дивитися гороскопи третіх осіб на прохання запитуючого. Виняток становлять діти запитуючого, його батьки, бабусі і дідусі, чоловік або претендент на роль чоловіка (щодо претендента, можливо тільки розгляд сумісності). Але навіть в таких випадках Астролог повинен пам'ятати про свою відповідальність і перевірити чистоту мотивів запитуючого (використовуючи астрологічні техніки і здоровий глузд), а так само попросити, щоб по можливості цей родич був присутній при консультації.

Вимоги до консультанта і викладача АВАУ

Вимоги до Астролога, цитати з класичних творів Джйотиш Астрології, адаптовані до сучасних умов:

Прагнення до постійного розвитку та покращення своїх якостей, прагнення до чистоти, правдивості, милосердя і аскетизму.

Приємний вигляд, дотримання етикету Астролога і моральних принципів, чемність і умиротворіння.

Стриманий одяг, відсутність гордині і бажання почестей до себе.

Правдивість, здатність піднести навіть погані новини і передбачення в правильний час і в правильному умонастрої, щоб це послугувало на благо питаючому.

Дотримання релігійних принципів, дотримання особистої Садхани і поклоніння Божествам в гуні благості (в чистому місці і з чистими намірами). Астролог в обов'язковому порядку поклоняється Господу в одній з духовних традицій.

Свобода від заздрощів і бажання критикувати представників інших астрологічних шкіл.

Красномовність і здатність зацікавити Ведичними знаннями інших.

Творчий інтелект, здатність до аналізу і синтезу, розумність і контроль почуттів.

Дії відповідно до формули «Деша-кала-патра»: враховувати поточні час, місце, обставини і гнучко підходити до консультації і навчання, ґрунтуючись на цьому принципі.

Принцип правдивості, мовна аскеза: інформація по карті повинна бути достовірною, інтерпретація карти не повинна збуджувати і турбувати розум людини, вона повинна приносити користь запитуючому і давати відповіді тільки на поставлені ним запитання.

Чиста мотивація своєї діяльності, яка повинна бути пов'язана зі співчуттям і бажанням допомогти іншим у вирішенні їх проблем. Пропонувати шляхи духовного і морального розвитку.

Щоденні обов’язки Астролога

Згідно класичних писань Джйотиш Шастр (Бріхад Парашара Хору Шастра, Ман Сагарі, Джатака Бхаранам та ін.) Джйотиш Астролог обов'язково повинен бути залучений у постійну практику поклоніння Богові як Верховній Особистості, Доброзичливцю, Творцеві цього світу і Верховному Другу всіх істот. Астролог повинен виражати повагу і пропонувати поклоніння Напівбогам і Грахам (божествам планет).

Астролог повинен виражати повагу силам долі і Божествам, до яких він постійно звертається, читаючи гороскопи і роблячи прогнози. Висловлення поваги повинно бути проявлено в формі поклоніння, читання мантр і молитов, вивчення відповідних писань, підношень і пожертвувань, присвячених Вищим Силам, Божествам і своєму Ішта Деваті.

Щодня Астролог повинен прагнути декламувати уривки з ведичних писань і астрологічних текстів, читати і вивчати їх.

Обов'язково щоденне ранкове повторення мантри з медитацією на ту форму Господа, яка рекомендована йому його Духовним Наставником або обрана ним в процесі духовної практики, і є об'єктом його поклоніння.

Виконувати обов'язки, пов'язані з особистим обов'язком (перед сім'єю, суспільством і т.і.).

Спілкуватися з іншими Астрологами і людьми, що йдуть шляхом духовного розвитку.